pp884b318a.png
pp558be76b.png
pp96a64749.png
ppa28fe68a.png
Korte impressie van het gebied
De Morvan is heuvelachtig en voor 45% bebost. Voor het overige is het landschap kleinschalig agrar5isch. Kenmerkend zijn de door heg5gen begrensde weidepercelen met beken in de dalen. Dier5en en planten houde5n blijkbaar ook va5n een beetje afwis- seling: het barst er van de s5oorten. Alles bij elkaar bijzonder genoe5g om te bescher
- men en in 1970 werd de status Parc Naturel Régional toegekend. De Morvan is schaars bevolkt, de dorpen zijn bescheiden5 van omvang. Het Franse platteland
- grijst en zo ook de5 Morvan, jongeren vinde5n elders werk en verlaten hun geboor5te- streek.
de tocht
Vijf etappes van GRP Tour du Morvan, het zuidelijk deel va5n dit 230 kilometer lange streekpad. De kortste etappe was 14,5 kilom5eter, de langste 27,5 k5ilometer. In vijf da- gen legden we bijna 100 kilome5ter af.
De Tour de Morvan is een rondgaan5d en streekgebonden lange-afstands-wandelpad (GR), een Grande Ra5ndonnée Pays (GRP) in dit gev5al. De volledige route valt5 in 10 dagen te lopen. Wij5 liepen in vijf dage5n een zuidelijke mini-tour en sne5den af langs een officiële afkortingsroute tussen 5Bussy en Les Brene5ts. Er kan worden overnacht in B&B’s en gîtes 5d’étappes.
Praktische informatie bij het ar‘tikel  ‘Groene Hart van Bourgondië’, Op Pad 7 -‘ 2011
pp75542362.png
ppf99d6739.png
pp7e8e6370.png
pp8392b0b6.png
pp699f2522.png
ppe9fa6107.png
pp3428adbf.png
pp004b6632.png
pp8d9c3502.png
pp2ae33c03.png
ppcbdf2a22.png
ppe6fd3ffc.png
de morvan Wandelen,
pp9dd2746e.png
Korte impressie van het            
pp9dd2746e.png
De
pp9dd2746e.png
Zwaar  
pp9dd2746e.png
Moeilijkheidsgra  
pp9dd2746e.png
Markeri  
pp9dd2746e.png
Verhard/onverha  
pp9dd2746e.png
Beste
pp9dd2746e.png
Er naartoe
pp9dd2746e.png
Overnacht  
pp9dd2746e.png
Eten, drinken en             
pp9dd2746e.png
Uitrusti  
pp9dd2746e.png
Cultu  
pp9dd2746e.png
Kaarten en            
de Feiten
activiteit: Wandelen
Land: Frankrijk
het gebied: De Morvan vormt het bosrijke hart van Bourgondië, 50 km
westelijk van Dijon. De zuidelijke
Haut-Morvan is het meest geacciden- teerd, met een maximale hoogte van 901 m.
de tocht: Vijf etappes van GRP Tour du Morvan, het zuidelijk deel van dit
230 km lange streekpad. De kortste
etappe was 14,5 km, de langste 27,5
km. In vijf dagen legden we bijna 100 km af
ZWaarte: Licht tot middelzwaar,
pp0765cbeb.png
ppc62a8999.png